Na co dzień pomagam pacjentom z:

- uzależnieniami od substancji psychoaktywnych
- „podwójną diagnozą”, 
- cierpiącym na depresję, 
- zaburzeniami lękowymi,
- zaburzeniami osobowości,
- zaburzeniami odżywiania,
- chorobą dwubiegunową,
- zaburzeniami nastroju, występującymi w ciąży i po porodzie.  
Szukaj